Please use this identifier to cite or link to this item: https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/56876
Title: Selkäkipu, sairauspoissaolot ja jalkojen pituusero 2008
Back Pain, Sickness Absences and Leg Length Discrepancy 2008
Keywords: sairauspoissaolot
istumatyö
seisomatyö
fyysinen toimintakyky
psyykkinen toimintakyky
työterveys
alaselkäkipu
alaraajojen pituusero
työterveyshuolto
riskitekijät
haitta-astearviointi
elämänlaatu
iskias
terveyskäyttäytyminen
activities of daily living
depression
health
health status
job satisfaction
pain
back pain
physical activities
physical mobility
sick leave
sleep
smoking
symptoms
quality of life
Publisher: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Finnish Social Science Data Archive
Description: Tutkimuksessa selvitettiin alaraajojen pituuseron merkitystä selkäkipujen riskitekijänä istuma- ja seisomatyössä. Alaraajojen pituuseron ja selkäkipujen välistä yhteyttä tutkittiin hankkeessa poikkileikkaus- ja interventioasetelmissa. Tämä aineisto sisältää hankkeen poikkileikkaus-osion. Poikkileikkaus-osiossa tarkasteltiin pituuseroa suhteessa selkäkivuista johtuneisiin sairauslomiin vertaillen seisoma- ja istumatyötä tehneitä työntekijöitä. Seisomatyötä tekevät ovat lihaleikkaamon työntekijöitä ja istumatyötä tekevät asiakaspalvelun työntekijöitä. Raajojen pituusero mitattiin tutkimuksessa kehitetyllä ultraäänimenetelmällä (ks. käytön ja kuvailun oheismateriaalit), joka on kajoamaton ja nopea tapa mitata luotettavasti raajojen eripituisuus seisoma-asennossa. Selkäkivusta johtuvat sairauspoissaolotiedot, sukupuoli ja ikä kerättiin työnantajan rekisteristä. Osallistujat vastasivat kyselylomakkeessa mm. liikunta-aktiivisuutta, nukkumista, depressio-oireita, työkykyä, alaselkä- ja iskiaskipua VAS-asteikolla (visual analogue scale), muita sairauksia, säännöllistä lääkitystä ja tupakointia koskeviin kysymyksiin. Työterveyshoitajan vastaanotolla mitattiin osallistujien pituus ja paino. Vyötärönympärys ja kolesteroliarvot kerättiin työterveyshuollon rekisteristä. Vastemuuttujiksi valittiin alaselkäkivun voimakkuus, iskiaskivun voimakkuus, selkäkipupäivien lukumäärä sekä sairauspoissaolopäivien lukumäärä (alaselkäkivuista (M50-54 in ICD-10) johtuvat sairauspoissaolot).
The survey charted leg length discrepancy as a risk factor for back pain in both sitting and standing work. The connection between leg length discrepancy and back pain was investigated both by cross-sectional and by intervention design. The results from the cross-sectional design are presented in this data. The cross-sectional part of the study examined the connection between leg length discrepancy and sick leave days caused by back pain. Employees who mainly stood at work were compared with employees who mostly sat. Employees who worked standing up worked in a butcher shop and employees who worked sitting down worked in customer service. Leg length discrepancy was measured with a laser-based ultrasound method developed for the study, which is a non-invasive and fast method for reliably measuring limb discrepancy in standing position. Absences due to back pain, gender, and age were collected from the employer's register. In the questionnaire, the respondents were asked about their stress levels, symptoms of depression, work, smoking, and sleeping as well as their physical health and whether it inhibited their daily activities. They were also asked to evaluate their lower back and sciatica pain on the visual analogue scale (VAS). Magnitude of lower back pain, magnitude of sciatica pain, number of days the respondent suffered from back pain, and the number of absence from work due to back pain (M50-54 in ICD-10) were chosen to be the outcome variables for the study.
URI: https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/56876
Other Identifiers: FSD3017
urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3017
http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3017
Appears in Collections:Cessda

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.