Please use this identifier to cite or link to this item: https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/57298
Title: Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 2008
Tampere Health and Social Survey 2008
Keywords: Tampere
terveyspalvelut
sosiaalipalvelut
terveys
terveydentila
terveydenhoito
toimintakyky
elintavat
ruokatottumukset
alkoholinkäyttö
liikunta
avuntarve
turvallisuus
turvattomuus
asuinympäristö
ability evaluation
exercise (physical activity)
health
social support
health services
physical mobility
social services
neighbourhoods
sleep
drinking behaviour
Publisher: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Finnish Social Science Data Archive
Description: Tutkimuksessa selvitettiin tamperelaisen aikuisväestön terveydentilaa ja fyysistä toimintakykyä, elintapoja, avun tarvetta kotona, sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä ja tyytyväisyyttä palveluihin, käsityksiä palvelujen kehittämisestä, koettua sosiaalista turvallisuutta ja arvioita omasta asuinalueesta. Kyselyjä on tehty vuodesta 1990 joka kolmas vuosi Tampereen kaupungin ja UKK-instituutin yhteistyönä. Terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyen kysyttiin tietoja vastaajien sairauksista, vioista, oireista ja vammoista sekä näiden haittavaikutuksista työntekoon ja jokapäiväiseen elämään. Lisäksi pyydettiin arvioimaan yleistä terveydentilaa ja kykyä suorittaa erilaisia tehtäviä. Elintapoja käsittelevässä osiossa tiedusteltiin vastaajien liikuntatottumuksista vapaa-ajalla ja työ- tai asiointimatkoilla. Tähän osioon kuuluivat myös kysymykset vastaajan pituudesta ja painosta, vuorokausittaisesta nukkumismäärästä sekä tupakointi-, alkoholinkäyttö- ja ruokailutottumuksista. Lisäksi kysyttiin vastaajan halukkuutta ja onnistumista edellä mainittujen tottumusten muuttamisessa terveydellisistä syistä. Kotiavun saantiin liittyen haluttiin tietää, millaisissa asioissa vastaajat ovat tarvinneet ja saaneet apua sekä mistä kodin ulkopuolista apua on saatu. Vastaavasti kysyttiin, onko perheessä tai lähipiirissä joku, jota vastaaja auttaa säännöllisesti ja kuka hän on. Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö vuonna 2007 -osiossa kartoitettiin kyseisten palveluiden käyttöä vastaajien keskuudessa. Näihin kuuluivat muun muassa sairaala-, lääkäri-, omalääkäri-, yksityislääkäri-, hammaslääkäri-, sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, työterveys-, vuodeosasto-, poliklinikka-, terveyskeskus-, päivystysasema-, ensiapu-, neuvola- ja mielenterveystoimistokäynnit. Tämän jälkeen tiedusteltiin vastaajien tyytyväisyyttä, mielipidettä palveluiden toimivuudesta ja arvioita niiden kehitystarpeista liittyen edellä mainittuihin palveluihin sekä myös muun muassa lasten päivähoitoon, vanhusten palveluihin, vammaisten hoitoon sekä toimeentulotukiasioihin. Seuraavaksi tiedusteltiin, minkälaiset asiat aiheuttavat huolta tai turvattomuuden tunnetta vastaajilla ja miten tyytyväisiä nämä ovat elämäänsä kokonaisuutena. Viimeiset kysymykset liittyivät vastaajien asuinalueisiin. Näissä pyydettiin muun muassa arvioimaan oman asuinalueen erilaisia osatekijöitä, kuten viihtyisyyttä, palveluiden saavutettavuutta, luontoa, puhtautta, rauhallisuutta ja turvallisuutta. Taustamuuttujina tutkimuksessa olivat vastaajan sukupuoli, ikä, kaupunginosa, elämäntilanne, kotitaloudessa asuvien alle 18-vuotiaiden määrä, koulutus, työmarkkina-asema, mahdollisen työttömyyden kesto, ammatti ja työsuhteen muoto.
The survey charted the general health, functional ability, and need for help of people living in the city of Tampere (Finland). Other main themes included living habits, use of social and health services, safety and security, and neighbourhood. Tampere Health and Social Surveys have been conducted every third year starting from the year 1990. The respondents' state of health was charted with questions relating to their general health, symptoms, disabilities and illnesses, mental problems or symptoms, limitations posed by their illnesses or disabilities, and their ability to perform daily activities. Living habits where explored by asking the respondents about their exercise, sleeping, eating and drinking habits. The survey also investigated whether the respondents needed help and for what (e.g. for shopping or for washing themselves), from whom they had received help, and whether they themselves regularly helped someone else. Use of and satisfaction with various health and social services was charted. One topic pertained to safety and security. The respondents were asked to what extent certain factors caused them concern or feelings of insecurity. The factors mentioned included, for instance, own health, fear of violence, access to health and social services, loneliness, climate change. Their satisfaction with life in general was also surveyed. Some questions focused on perceptions of neighbourhood. Questions covered duration of residence in the neighbourhood and evaluation of different aspects of the neighbourhood, for instance, public transport, safety, access to services, attractiveness. The respondents were asked whether they were afraid to go out in the evening alone and whether they had been subjected to violence or threats. Background variables included the respondent's gender, age, household composition, number of children living at home, highest level of education, economic activity and occupational status, if unemployed, duration of unemployment, type of employment contract, and the service unit area where R lived.
URI: https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/57298
Other Identifiers: urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2550
FSD2550
http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2550
Appears in Collections:Cessda

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.