Please use this identifier to cite or link to this item: https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/57633
Title: Ulkomaalaiset perustutkinto-opiskelijat 2005: osa-aineisto
Survey of Foreign Students in Five Finnish Universities 2005: Partial Data
Keywords: ulkomaalaiset
korkeakoulut
yliopistot
opiskelu ulkomailla
korkeakouluopiskelu
korkeakouluopetus
integraatio
yhteiskunta
syrjintä
palvelut
lukukausimaksut
ansiotyö
toimeentulo
opinto-ohjaus
opintotuki
suomalaisuus
opintoapurahat
ennakkoluulot
asenteet
muukalaisviha
mielipiteet
työnhaku
discrimination
educational fees
educational grants
employment
foreign students
higher education institutions
immigration
integration
living conditions
prejudice
Publisher: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Finnish Social Science Data Archive
Description: Aineisto on osa lomakeaineistoa, jossa on kysytty ulkomaalaisten perustutkinto-opiskelijoiden maahanmuuton syitä, sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja yliopistomaailmaan sekä toimeentuloa ja tulevaisuudensuunnitelmia. Aineisto on muodostettu kyselylomakkeen viimeisen kysymyksen avovastauksista, joissa vastaajat kertoivat omin sanoin kokemuksistaan ja käsityksistään, jotka ovat muodostuneet heidän opiskellessaan ja asuessaan Suomessa. Kysymysteksti on ollut "What else do you wish to say as a foreign student?". Kustakin vastaajasta kerrotaan taustatietona ikä, sukupuoli, kansallisuus, tiedekunta ja Suomessa olo vuosina. Aineisto koostuu 288 ulkomaalaisen opiskelijan kommenteista, joissa käsitellään muiden muassa näkemyksiä Suomesta, suomalaisuudesta ja suomalaisten suhtautumisesta ulkomaalaisiin. Vastaajilla on kokemuksia suomalaisten peloista ja ennakkoluuloista, mutta osa kertoo myös vuolaasti kokemastaan avuliaisuudesta ja vieraanvaraisuudesta. Erityisen paljon vastaajat kertovat yliopisto-opiskelun hyvistä ja huonoista puolista. Paljon kerrotaan myös mielipiteitä suunnitelmista kohdentaa lukukausimaksuja erityisesti ulkomaalaisille opiskelijoille. Työnhakua ja suomalaisten työmarkkinoiden toimintaa kommentoidaan myös. Kirjoitukset vaihtelevat pituudeltaan muutamasta rivistä muutamaan kymmeneen riviin. Aineisto soveltuu erityisesti kvalitatiivisten analyysimenetelmien opetuksen englanninkieliseksi harjoitusaineistoksi. Aineisto toimitetaan sekä excel- että teksti (rtf) -tiedostona. Excel-taulukon avulla aineistoa voi jakaa tarkoituksenmukaisiin kokonaisuuksiin käyttäen apuna vaikkapa vastaajien taustatietoja (ikä, sukupuoli, kansallisuus, tiedekunta ja Suomessa olo vuosina).
The archived data consist of responses to an open-ended question in the Survey of Foreign Students in Five Finnish Universities 2005 (FSD2100) charting various aspects in the lives of foreign degree students in five Finnish universities. The open-ended question was "What else do you wish to say as a foreign student?" Responses covered, among others, reasons for immigrating to Finland, adjustment to Finnish society and university life, basic income and future plans. The respondents also shared their experiences and views of Finland and the Finnish society as well as fear and prejudice they had faced, but also kindness and hospitality shown to them. Some of the respondents also shared their views on employment and job-seeking in Finland, the plans to introduce tuition fees for foreign students, and quality of university studies. Background information included the respondent's age, gender, nationality, faculty and years spent in Finland. The data contain 288 responses and is especially suitable for practice material in teaching methods for qualitative analysis in English. This data is only available in English.
URI: https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/57633
Other Identifiers: FSD2139
urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2139
http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2139
Appears in Collections:Cessda

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.